Yasin Kazık İlk kez ders kitaplarımızın son sayfalarında gördüğümüz dikdörtgen Dünya haritalarında kutup bölgelerinin bir kenar boyunca uzanması hep dikkatimi çekmişti. Daha sonraki süreçte tabi ki projeksiyon çeşitlerini öğrendik....
Ece Özinç Toplumun değer sınıflandırmalarının analizi önemlidir. Toplumdaki ihtiyaç ve eksiklikler hakkında önemli bilgiler verir. Değerler konusu kuramsal yönden olduğu kadar hızlı değişen dünya içinde yerini arayan toplumumuzu yakından ilgilendirmesi açısından önem taşımaktadır. Sosyo-ekonomik gelişmelerin...
Mert Can YILDIZ Şunu söyleyerek konuya girecek olursam eğer hiç de haksız sayılmam diye düşünüyorum. Bugün gazetecilik ülkemizde yapılan en onurlu meslek olma yolunda diğer meslekleri bir adım arkada bırakır hale geldi. Her ülke...
Mert Can Yıldız Ülkemizin kitap okuma ile arasının olamadığını hepimiz biliyoruz, gelin bunu bilimsel bir veriyle de kanıtlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen yıl yayınladığı verilere göre, Türkiye'de kitap okumaya kişi başına ayırılan süre günde yalnızca bir...
Asırlık bir devlet olma yolunda takvim yapraklarını gün gün düşürmeye devam ediyoruz, yine bir 29 Ekim’i daha geride bırakacağız. 97 yıl önce ülkemiz Kurtuluş Savaşında, Polatlı önlerine kadar gelen düşmanı İzmir’de denize dökmeyi bilmiş tarihte az rastlanır bir kara savaşları...
Mert Can Yıldız Doğu Akdeniz’de bir haftayı geride bırakıyoruz ve geri dönüp baktığımızda konuşulacak konularımızın biriktiğini görüyorum. Olayları yorumlamadan önce memnuniyet duyduğum ama aynı zamanda da çekincelerimin olduğu bir konuya değinmek isterim. Biliyorsunuz ki...
Buse Mızrak Türkiye, 2012 yılında ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’niilk onaylayan ülke olmasına rağmen uygulamadaki boşluklar sebebiyle önüne geçemediğimiz, kanayan yaramız olarak kalmayadevam eden...
Ömer Kaya Hayatı sürgünlerle geçen memur bir babanın ve ev hanımı bir annenin 4 çocuğundan üçüncüsü olarak 2 Eylül 1934 tarihinde İzmit’te doğdu. Hayatı sürgünlerle geçen memur bir babanın ve ev...
Yasin Kazık YAPAY ZEKA ÇAĞI: ROBOTİK İSTİHDAM   Tarih boyunca insanlar 3 temel sektörde istihdam edilmiştir: tarım, sanayi, hizmet. 1800lere kadar nüfusun ağırlıklı bir kısmı tarımda istihdam edilirken, sanayi ve...
Özge Akgün                                                         Uygarlaşmada bilim ve sanatın öneminden söz edebilmek için önce uygarlaşmayı ve beraberindeki terimleri anlamamız gerek.Uygarlaşma, uygar duruma gelme, medenileşme demektir. Medeniyet ve uygarlık kavramları genellikle aynı anlamda kullanılmakla beraber, uygarlığın daha geniş bir anlam taşıdığını söylemek...