Dergimizin 18. sayısını buradan okuyabilirsiniz.
Türkiye 31 Mart 2019’da yerel yönetimlerini belirlemek için sandığa gitti. İstanbul hariç neredeyse bütün ülkede sonuçlar kesinleşti.(İstanbul sonucu 23 Haziran sonucuna göre güncellenmiştir.) Dışarıdan baktığınız zaman seçimin galibi AKP+MHP ortaklı Cumhur İttifakı gözüküyor. Rakamlar üzerinde görülen bu...
Enes Burhan Hukukta pozitif yasalar, yani yürürlükteki kanunlar ne kadar önemlidir? Amaç yürürlükteki kanunların uygulanması mıdır? “Kural kuraldır” sözünü düstur edinen hukuksal pozitivistlere göre evet. Hukuksal pozitivistlere göre mühim olan kurala uyulup uyulmadığıdır ve uyulmazsa müdahale edilmelidir....
Devrim şehidimiz Necip Hablemitoğlu’nun FETÖ yapılanmasını anlattığı eseri Köstebek aslına bakacak olursak sadece o dönem için değil günümüz içinde anahtar bilgiler taşıyor. Kitaba şöyle bir dikkat verecek olursanız, dış kapağındaki üst başlıkta şöyle bir cümle var: ‘’Pirincin içindeki siyah taştan...
Mert Can Yıldız Doğu Akdeniz’de bir haftayı geride bırakıyoruz ve geri dönüp baktığımızda konuşulacak konularımızın biriktiğini görüyorum. Olayları yorumlamadan önce memnuniyet duyduğum ama aynı zamanda da çekincelerimin olduğu bir konuya değinmek isterim. Biliyorsunuz ki...
Yasin Kazık YAPAY ZEKA ÇAĞI: ROBOTİK İSTİHDAM   Tarih boyunca insanlar 3 temel sektörde istihdam edilmiştir: tarım, sanayi, hizmet. 1800lere kadar nüfusun ağırlıklı bir kısmı tarımda istihdam edilirken, sanayi ve...
Dergimizin 17. sayısını buradan okuyabilirsiniz.
Buse Mızrak 1923-1946 yılları toplumsal ve kültürel açıdan yeni rejimin kurulması, yeni değerlerin benimsenmesi ve sağlam hedeflerin atılması açısından Türkiye’de önemli bir tarihsel aralıktır. 1940’ta 6 yaşın  üzerindeki nüfusun %78’i okuryazar değildi. Köylerde ise bu oran %90’dı....
Kübra Kılıçcı  Hayal mi, cinayet mi, ihanet mi? Ne bu Kanal İstanbul ? Gerçekten ihtiyacımız var mı? İstanbul’un Avrupa yakasında Karadeniz ile Marmara denizini birbirine bağlayan 45 km uzunluğunda yapay bir kanal inşa...
Birçok çevrede akıl tutulması ya da akıl çıkmazı gibi durumlardan bahsedildiğini görüyoruz. Aklın sınırlarını aşan şeyler üzerine düşünmeyi reddetmesi gerektiğinden, onların asla kavranamayacağından, dolaşılmaması gereken birtakım alanların olduğundan. Öncelikle tüm bu alanların halihazırda birileri tarafından, yani yine...